ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGÀY HỘI TUYỂN SINH APPLICATION DAY 2019

I. CHỌN ĐỊA ĐIỂM THAM GIA SỰ KIỆN

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN

III. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

IV. THÔNG TIN DỰ KIẾN DU HỌC

V. CHỌN TRƯỜNG BẠN MUỐN PHỎNG VẤN

Các trường Anh
Đại học Bournemouth
Đại học Bristol
Đại học Coventry
Đại học East Anglia
Đại học Essex
Đại học Greenwich
Đại học Loughborough
Đại học Nottingham Trent
Đại học Portsmouth
Đại học Salford
Đại học Sheffield Hallam
Đại học Surrey
Đại học Westminster
Đại học Huddersfield
Đại học Birmingham City
Đại học Leeds
Đại học London Goldsmiths
Các trường Úc
Đại học ICMS
Đại học Macquarie
Đại học New South Wales
Đại học Griffith
Đại học Công nghệ Queensland
Đại học Queensland
Đại học Deakin
Đại học Tasmania
Lưu ý: mỗi sinh viên được chọn tối đa 5 trường để phỏng vấn!